Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE’COMENIUS

Projekty realizowane przez naszą szkołę w ramach Edukacyjnego Programu Unii Europejskiej
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE’COMENIUS

Nasza szkoła brała udział w programie COMENIUS od 2004 roku.

Projekt pt. „BARWY EUROPY” realizowany był w latach 2013 – 2015 wraz ze szkołami z Węgier, Hiszpanii, Portugalii i Turcji. W trakcie projektu uczniowie zdobywali wiedzę na temat europejskiego malarstwa i sztuki regionalnej krajów partnerskich. Partnerzy zapoznali się z życiem i twórczością takich malarzy jak: Than Mor, Bertalan Székely, Arpad Feszty, Pal Szinyei Merse, Victor Vasarely, Grao Vasco, Amadeo de Souza, Julio Resende, António Carvalho da Silva Porto, Diego Velazquez de Silva, Francisco José de Goya y Lucientes, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla, Osman Hamdi Bey, Ibrahim Çalli, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyupoglu, Leonardo da Vinci, Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, Henryk Stażewski i Florian Kohut. Nauczyciele przeprowadzili lekcje na temat krajów partnerskich i ich narodowych malarzy, a uczniowie przygotowali na te tematy albumy, filmymapy mentalne i prezentacje multimedialne. Organizowane były zajęcia plastyczne, literackie i teatralne, podczas których uczniowie, zainspirowani poznanymi obrazami, wykonywali ich kopie, używając różnych technik artystycznych, jak m.in.: sitodruk barwiony, malowanie farbami akrylowymi techniką pointylizmu, grafika komputerowa, malowanie temperą, rysowanie kredkami, malowanie na piasku, malowanie farbami olejnymi na płótnie, gwasz, kolaż, malowanie suchymi pastelami, malowanie na korku, na porcelanie i drewnie, malowanie na wodzie, malowanie farbami akwarelowymi, technika 3D. Uczniowie wykonywali także prace literackie inspirowane poznanymi dziełami malarskimi - opisywali je, pisali opowiadania i wiersze oraz przygotowywali przedstawienia teatralne będące ilustracją obrazów. Ponadto zdobywali wiedzę na temat muzyki epok, w których tworzyli malarze. Uczyli się dawnych tańców i przygotowywali muzyczne inscenizacje poznanych dzieł malarskich.  Podczas wizyt w szkołach partnerskich uczniowie wraz  z nauczycielami zwiedzili muzea i galerie sztuki, takie jak: Muzeum Vasarelego i Muzeum Narodowe w Budapeszcie, Muzeum Prado, Reina Sofia i Muzeum Sorolli w  Madrycie, mural Julio Resende "Ribeira Negra" w Porto, Muzeum Amadeo de Souza Cardoso w Amaretto, Muzeum Osmana Hamdi Bey’a i Museum Sztuki Nowoczesnej w Istambule, Muzeum Juliana Fałata w Bystrej, Muzeum Narodowe i Dom Matejki w Krakowie oraz Muzeum Floriana Kohuta w Rudzicy. Organizowane były wycieczki  śladami  narodowych malarzy, a także wizyty u regionalnych artystów i warsztaty w galeriach sztuki. Ponadto korzystając z bogatych zasobów Internetu, uczniowie zwiedzali europejskie galerie sztuki w sposób wirtualny. Przez cały czas trwania współpracy prowadzona była strona projektu: www.coloursofeurope.eu, która stanowiła internetową galerię tworzonych w projekcie prac uczniów. Ponadto partnerzy zamieszczali na stronie opisy wybranych form aktywności i ilustrujące je zdjęcia. W szkołach organizowane były dni sztuki i wystawy plastyczne prezentujące powstałe w projekcie prace uczniów.
Pod koniec projektu w trakcie wizyty w Polsce zorganizowany został Europejski Festiwal Sztuki z udziałem wszystkich partnerów, którzy zaprezentowali przygotowane przedstawienia słowno – muzyczne z inspiracji poznanymi dziełami malarskimi. Zorganizowana została również wystawa najlepszych uczniowskich prac powstałych w trakcie projektu. Prace te zostały umieszczone w książce powstałej po zakończeniu współpracy.

Projekt   został  oceniony  jako jeden z najlepszych projektów   w  Polsce i otrzymał status „przykładu dobrej praktyki”.

zobacz dyplom

„CUDA EUROPY”  - Projekt realizowany w latach  2010 – 2012. Partnerami projektu były szkoły w Hiszpanii, Portugalii, Turcji i we Włoszech (Sardynia). Projekt zakładał poznanie przez uczniów miejsc w krajach partnerskich, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uczniowie poznawali cuda architektury i natury. Uczyli się również historii i legend związanych z tymi miejscami, a także  poznają regionalną  sztukę i muzykę.
W trakcie spotkań w szkołach partnerskich organizowane były wycieczki do miejsc, o których uczniowie uczyli się podczas trwania projektu. Swoje przeżycia dzieci wyrażały poprzez różne formy wyrazu artystycznego. Prace uczniów zostały zamieszczone w produkcie końcowym - kalendarzu szkolnym - wykonanym przez wszystkich partnerów.

Na zakończenie, podczas wizyty partnerów w naszej szkole w maju 2012 r., został zorganizowany Europejski Festiwal Cudów.
 

Projekt „DŹWIĘKI EUROPY” - realizowany był w latach 2007 – 2009 wraz ze szkołami z Węgier, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Projekt zakładał poznanie przez uczniów  życia i muzyki wybitnych europejskich kompozytorów: Franciszka Liszta, Ludwika van Beethovena, Fryderyka Chopina, Edwarda Elgara, Fryderyka Haendla i Joaquina Rodrigo oraz muzyki charakterystycznej dla operetki hiszpańskiej Zarzueli. W trakcie realizacji projektu   uczniowie poznawali przeboje muzyki klasycznej, chodzili na koncerty poświęcone muzyce poznawanych kompozytorów. Swoje przeżycia muzyczne wyrażali poprzez inne formy wyrazu artystycznego: plastykę, poezję, taniec, gest, ruch. Organizowane były warsztaty plastyczne i muzyczne, podczas których uczniowie zapoznawali się z poszczególnymi utworami, tworzyli akompaniamenty z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, wykonywali prace plastyczne różnymi technikami, inspirując się muzyką wielkich kompozytorów. Dzieci przygotowywały również inscenizacje taneczne poszczególnych utworów muzycznych. Ponadto  swoje uczucia wyrażali poprzez poezję i prozę, pisząc wiersze i opowiadania. Uczniowie wykonywali również albumy, mapy mentalne oraz projekty multimedialne na temat życia i twórczości muzyków. Najciekawsze prace plastyczne i literackie zostały zgromadzone w produkcie końcowym – albumie pt. „Dźwięki Europy”. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wizytach we wszystkich szkołach partnerskich. Podczas wizyt dzieci zwiedziły muzea kompozytorów, uczestniczyły  w koncertach, uczyły się piosenek i zabaw muzycznych popularnych w krajach partnerskich, brały udział w zajęciach i lekcjach poświęconych twórczości poznawanych kompozytorów oraz kulturze, tradycjom i geografii krajów partnerskich.
Na zakończenie projektu podczas wizyty w Polsce zorganizowany został  Europejski Festiwal Muzyczny, w trakcie którego uczniowie wszystkich szkół partnerskich zaprezentowali inscenizacje taneczne i teatralne najbardziej znanych utworów muzycznych poznanych w trakcie projektu. Zostały również przygotowane wystawy: wystawa „Nasz Comenius” prezentująca wszystkie zdjęcia, pamiątki i produkty oraz wystawa  prac plastycznych i literackich uczniów. Wspólnie uczniowie wszystkich szkół partnerskich wykonali plakaty poświęcone poznawanym w trakcie projektu kompozytorom.

Projekt   został  oceniony  najlepiej  w  Polsce - otrzymał status „przykładu dobrej praktyki” i tytuł Gwiazdy Comeniusa.

Projekt „EUROPEJSKIE OKNO” realizowany był w latach 2004 – 2007 wraz ze szkołami z Hiszpanii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Austrii. Temat projektu – odnosił to się do  szeroko rozumianego dziedzictwa  kulturowego krajów  uczestniczących w projekcie. Ramami tego kulturowego okna były:  tradycja, sztuka, wybitni twórcy i literatura. W trakcie trwania projektu uczniowie poznawali kulturę własnego  kraju:  tradycje i walory turystyczne różnych regionów, ludowe tańce i pieśni, regionalną kuchnię,  życie i twórczość  wybitnych  przedstawicieli narodowej kultury, najwartościowsze pozycje krajowej literatury. Założeniem  projektu  było,  aby  uczniowie,  coraz  bardziej  świadomi  swojego dziedzictwa narodowego, otwierali się równocześnie na różnorodność  i  bogactwo kulturowe  innych krajów europejskich.  Podczas wizyt partnerów w Bielsku - Białej w 2005 r. i 2007 r. zorganizowane zostały Europejski Festiwal Kulturalny oraz Europejski Festiwal Teatralny. W wyniku realizacji projektu uczniowie wykonali: kalendarz na rok szkolny 2006/2007, przewodnik turystycznyregionalną książkę kucharską oraz album pt. „Wielcy Polacy”.

Projekt został oceniony przez Polską Agencję Narodową Programu COMENIUS jako „przykład dobrej praktyki”

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji opisującej nasze działania w trakcie realizacji trzech projektów.