Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku – Białej


mgr Renata Kraciuk - dyrektor szkoły
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Kwapisz - wicedyrektor szkoły
nauczyciel matematyki

mgr Paulina Gara - wychowawca klasy Ia
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kamila Gowin - wychowawca klasy Ib
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Roksana Bułka - wychowawca klasy IIa  
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grażyna Kurtok - wychowawca klasy IIb 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Ratomska - wychowawca klasy III-ej
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Mszyca - wychowawca klasy IV-ej
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Izabela Kaszuba -wychowawca klasy V-ej  
nauczyciel muzyki
nauczyciel bibliotekarz

mgr Aneta Rymarczyk - wychowawca klasy VI-ej
nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Baron - Bożek - wychowawca klasy VIIa
nauczyciel biologii, chemii i przyrody

mgr Adam Dusza - wychowawca klasy VIIb
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Edyta Mastalerz - wychowawca klasy VIII-ej
nauczyciel matematyki

mgr Ilona Kowalik
nauczyciel geografii
nauczyciel bibliotekarz

mgr Grażyna Paduszyńska
szkolny pedagog
pedagog specjalny
nauczyciel wdż

ks. mgr Tomasz Hahn
nauczyciel religii

ks. Łukasz Zych
nauczyciel religii 

mgr Maciej Kliber
nauczyciel języka polskiego

mgr Danuta Mikos
nauczyciel historii
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Agnieszka Kortys
nauczyciel języka angielskiego

mgr Patrycja Kwaśny
nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewa Kanik
nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bogusława Woźniak
nauczyciel matematyki

mgr Dominika Stasicka
nauczyciel informatyki

mgr Alicja Faber - Klinowska
nauczyciel fizyki

mgr Martyna Giertler
wychowawca świetlicy

mgr Beata Lekki
wychowawca świetlicy
nauczyciel plastyki

mgr Ewa Halama
wychowawca świetlicy

mgr Sonia Kania
wychowawca świetlicy
nauczyciel religii

mgr Katarzyna Krysta
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Elżbieta Golonka
nauczyciel religii

mgr Magdalena Golicz
nauczyciel logopeda

mgr Katarzyna Stefańska
doradca zawodowy 

mgr Bożena Najlepsza – Marek
nauczyciel surdopedagog 

mgr Beata Jurasz - Wolny
nauczyciel tyflopedagog