Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

SZANUJ ENERGIĘ, CHROŃ KLIMAT

Szanuj energię, chroń klimat” – 14 edycja 2023/2024

Zadanie 4 – Praca konkursowa – klasy 4-6

Tytuł: List w butelce pt. „Nasz czysty świat, nawiązujący do hasła „Ziemia nie jest spadkiem po twoich rodzicach, lecz spuścizną dla twoich dzieci”.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować list, którego treść będzie dotyczyła ochrony środowiska, zagrożeń, które widzą dzieci oraz pomysłów na ich rozwiązanie ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z odpadami, w tym hierarchii postępowania z odpadami. Następnie list należało zwinąć i umieścić w ozdobionej butelce.

Do konkursu zgłosiły się trzy dwuosobowe zespoły:

- Janusz Hańderek i Eryk Lipiński z kl. 4a

- Aleksandra Urbańska i Natalia Bieniek z kl. 6a

- Wiktoria Piekielska i Michał Pawicki z kl. 6a

 Prezentujemy prace uczniów (zdjęcia)

Zadanie 4 - Praca konkursowa - klasy 7-8

Tytuł: Film w formie rolki REELS pt. „Świat bez odpadów”

Praca wykonana w zespole trzyosobowym - Julia Rączka, Maria Wójcik, Natalia Żebrowska (klasa 7A).

kliknij (Youtube)

Nazwa konkursu w tej edycji brzmi „Klimatyczne Bielsko-Biała.”

Konkurs realizowany jest w ramach wieloletniej kampanii edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”, prowadzonej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości na temat różnorodności biologicznej i potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta Bielska-Białej oraz propagowanie postaw proekologicznych w społeczności lokalnej. Chodzi też o zainteresowanie uczestników konkursu tematyką zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii, ochrony klimatu i gospodarki odpadami poprzez zachęcenie ich do wyrażenia swojej wizji w tej dziedzinie w różnych formach prac konkursowych.

Czas trwania konkursu: 8 września 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r.

Nasza szkoła bierze udział w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria B2 Szkoły podstawowe klasy 4-6

Kategoria B3 Szkoły podstawowe klasy 7-8

Konkurs składa się z 4 elementów do zrealizowania w trakcie jego trwania:

1. wycieczka ekologiczna w dowolne miejsce wybrane przez nauczyciela, w uzgodnieniu z uczestnikami konkursu

2. udział w warsztatach prowadzonych w CEE Ekosynteza/w zajęciach realizowanych przez partnera kategorii konkursowej w placówce oświatowej lub w siedzibie partnera kategorii/w zajęciach tematycznych zrealizowanych przez nauczyciela wg własnej inwencji lub na podstawie materiałów edukacyjnych przekazanych przez partnera kategorii

3. zdjęcie uczestnika konkursu (ucznia, grupy uczniów, klasy, grupy przedszkolnej, szkoły, przedszkola) jako Ambasadora Klimatu z zaprezentowaniem indywidualnego zobowiązania/działania prośrodowiskowego na zdjęciu.

4. praca konkursowa adekwatna do kategorii wiekowej.

Realizacja zadań konkursowych:

3. Zadanie konkursowe – Ambasadorzy Klimatu – kategoria klasy 4-6

W ramach realizacji trzeciego zadania konkursowego uczniowie klasy 6a przygotowali swoje ekologiczne postanowienia. Oto one:

- Szanuj wodę

- Wszyscy pomagamy Ziemi

- Dbaj o planetę, to Twój dom

- Dbaj o środowisko

- Szanuj ssaki

- Szanuj płazy

- Ziemia to nasz wspólny dom

Zapraszamy do fotorelacji >> 

3. Zadanie konkursowe – Ambasadorzy Klimatu – kategoria klasy 7-8

W ramach realizacji trzeciego zadania konkursowego uczniowie klasy 7a przygotowali swoje ekologiczne postanowienia. Oto one:

- Nie wyrzucaj śmieci do morza

- Szanuj wodę

- Oszczędzaj wodę, szanuj zwierzęta

- Dbaj o planetę, szanuj rośliny

- Dbaj o drzewa

- Chroń drzewa

- Nie bądź jeleń szanuj zieleń

- Szanuj wody

Zapraszamy do fotorelacji >>


2. Zadanie konkursowe – zajęcia tematyczne realizowane przez nauczyciela:

    „Obchody Dnia Drzewa w naszej szkole” – kategoria klasy 4-6

W ramach obchodów Dnia Drzewa 10 października br. przedstawiciele klas 4-6 pod opieką pani Beaty Baron-Bożek zasadzili przed szkołą sadzonkę świerka. Lekcje wychowawcze odbywające się 09.10.br. poświęcone były również obchodom Dnia Drzewa. Na lekcjach uczniowie wykonywali przydzielone ekologiczne zadania. Zadania w formie kart pracy obejmowały:  kolorowanie modeli drzew, kodowanie - dyktando matematyczne czy labirynty matematyczne.Głównym celem tego święta jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

2. Zadanie konkursowe – zajęcia tematyczne realizowane przez nauczyciela:

„Obchody Dnia Drzewa w naszej szkole” – kategoria klasy 7-8

W ramach obchodów Dnia Drzewa 10 października br. przedstawiciele klas 7-8 pod opieką pani Beaty Baron-Bożek zasadzili przed szkołą sadzonkę świerka. Lekcje wychowawcze odbywające się 09.10.br. poświęcone były również obchodom Dnia Drzewa. Na lekcjach uczniowie wykonywali przydzielone ekologiczne zadania. Zadania w formie kart pracy obejmowały: kodowanie - dyktando matematyczne czy labirynty matematyczne.Głównym celem tego święta jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


1 Zadanie konkursowe - wycieczka ekologiczna – kategoria klasy 4-6

Dnia 04.10. 2023 r. uczniowie z koła biologicznego dla klasy 6 udali się na Ścieżkę Edukacyjną „Tereny zielone wzdłuż rzeki Białej”. Celem było zapoznanie uczniów z gatunkami roślin i zwierząt tam występujących. W ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, rewitalizacja objęła obie strony rzeki, od granicy z gminą Wilkowice do mostu druha Piekiełki. Jednym z najciekawszych elementów jest ogród społeczny z sadem owocowym, a także miejsca przeznaczone do odpoczynku i rekreacji.

Zapraszamy do fotorelacji.

1 Zadanie konkursowe - wycieczka ekologiczna – kategoria klasy 7-8

Dnia 06.10. 2023 r. uczniowie z koła biologicznego dla klasy 8 udali się na zajęcia terenowe w Mikuszowicach Krakowskich. Celem było zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody występującymi na terenie Mikuszowic Krakowskich.

Na początku wyjścia uczniowie oglądali pomnik przyrody „Dąb Irek” znajdujący się przy ul. Żywieckiej, a następnie dwa użytki ekologiczne „Żabiniec” i „Zbiornik Weldoro” mieszczących się przy ul. Ks. Kusia. Użytek ekologiczny „Żabiniec” o powierzchni 0,7986 ha ustanowiony został w 2006 roku ze względu na konieczność ochrony terenów, które stanowią miejsce masowego rozrodu płazów. Z kolei ustanowiony w 2008 roku użytek ekologiczny „Zbiornik Weldoro” to sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 0,213 ha. Celem ochrony jest zachowanie zbiornika wodnego, będącego miejscem masowego rozrodu płazów.

Zapraszamy do fotorelacji.Zadanie 4: "Eko Lato"

W ramach realizacji czwartego  zadania konkursu pt. „Szanuj energię, chroń klimat”, dnia 17 kwietnia br. uczniowie  klas 4-7 wzięli udział w warsztatach ekologicznych.  

Warsztaty z wykorzystaniem różnych narządzi edukacyjnych i multimedialnych przeprowadziła  pani Katarzyna Olek - edukator z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Podczas części praktycznej uczniowie wykonywali torby z niepotrzebnych już koszulek - nadając im w ten sposób drugie życie. 

https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/


Zadanie 3 ”Barwna wiosna”

W ramach realizacji trzeciego zadania konkursu pt. „Szanuj energię, chroń klimat”, dnia 30 marca br. uczniowie  klasy 7a wraz z nauczycielami - panią Edytą Mastalerz i panią Beatą Baron-Bożek, udali się do Punktu 11 przy ul. 11 Listopada 24 w Bielsku-Białej. Celem wyjścia było zwiedzenie z animatorem doświadczalnej wystawy o ekologii pt. „EkoEksperymentarium”. Wystawa poświęcona jest codziennym działaniom proekologicznym, takim jak oszczędzanie wody i energii, segregowanie odpadów, zmniejszenie konsumpcji czy marnowania jedzenia. W drodze powrotnej w parku wokół bielskiego Ratusza szukaliśmy oznak panującej już wiosny, takich jak kwitnące na żółto forsycje czy  żonkile. Naszą uwagę zwróciły również znajdujące się tam dwa pomniki przyrody – głaz narzutowy oraz 100 letni klon. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/


Zadanie 2 ” Biała zima”

W ramach realizacji drugiego zadania konkursu pt. „Szanuj energię, chroń klimat”, dnia 2 lutego br. uczniowie  koła biologicznego dla klasy piątej  wraz z nauczycielem biologii, panią Beatą Baron-Bożek, udali się na ścieżkę edukacyjną „Ujście Straconki” przy ul. G. Maczka w Bielsku-Białej. Zadaniem autorskich zajęć terenowych było odszukanie śladów, jakie zostawiły na śniegu odwiedzające ten teren zwierzęta. Uczniowie bardzo aktywnie zabrali się do pracy, szukali śladów na śniegu. Znaleźli min. ślady kota, psa, ptaków, np. kosów czy gołębi, a także miejsca żerowania ptaków i wiewiórek. Na zajęciach koła biologicznego dla klas szóstych z kolei uczniowie szukali tropów zwierząt zostawionych wokół szkoły, min. w pobliżu karmnika. Podczas zajęć w sali lekcyjnej uczniowie klas 4-6 obejrzeli film edukacyjny na temat tropów zwierząt oraz wykonali rysunki przedstawiające tropy takich zwierząt jak: dzik, sarna, niedźwiedź  czy wilk.

https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/


XIII edycja konkursu ekologicznego          

„Szanuj energię, chroń klimat”

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości na temat różnorodności biologicznej i potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta Bielska-Białej oraz propagowanie postaw proekologicznych w lokalnym środowisku oświatowym. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Tegoroczna nazwa konkursu brzmi „Eko-wędrówki Dżulki”. 

Konkurs podzielony jest na 4 okresy, nawiązujące do pór roku. W każdym z tych okresów należy wykonać minimum 1 zadanie ekologiczne, w wybranych lokalizacjach. Nasza szkoła bierze udział w konkursie w kategorii klas 4-8.

W tym celu, aby zrealizować zadanie  „Złota jesień”, uczniowie koła biologicznego dla klas 6 wraz ze szkolnym  koordynatorem, Panią Beatą Baron-Bożęk, udali się na ścieżkę edukacyjną „Ujście Straconki” przy ul. Gen. Maczka. Podczas pobytu uczniowie zapoznali się z gatunkami drzew, krzewów oraz innych roślin tam rosnących. Informacje o gatunkach mogli poznać za pomocą umieszczonych na terenie ścieżki tablic edukacyjnych. Następnie z zebranego materiału przyrodniczego, jakim były głównie piękne liście klonu, dębu i topoli, już na miejscu w szkole uczniowie klas 6 A na lekcji wychowawczej, 6B na lekcji biologii i uczniowie klasy 5A na kole biologicznym tworzyli piękne kompozycje, czego dowodem są liczne zdjęcia. Zapraszamy do oglądania.