Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk SA Vienna Insurance Group.
W ramach ubezpieczenia korzystamy z wariantu EDU PLUS. Z warunkami tego ubezpieczenia można się zapoznać z dokumentu, którego pełną treść można pobrać z naszej strony (załączniki)

Do pobrania:

Załącznik nr 1: Z-1_OWU EDU PLUS 2023-2024
Załącznik nr 2: Z-2_OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW EDU PLUS 2023-2024
Załącznik nr 3: Z-3_ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA W PLACÓWKACH O ŚWIATOWYCH
Załącznik nr 4: Z-4_ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

Informacja dla Rodziców o postępowaniu w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Jeżeli wypadek zdarzy się poza szkołą.

Rodzic powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły po formularz zgłoszenia do ubezpieczenia.
Do wypełnionego formularza należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej, związanej z wypadkiem (np. informacja z pogotowia ratunkowego, ambulatorium, karta wypisu ze szpitala... itp.).

We wszystkich sprawach dotyczących tego ubezpieczenia i odszkodowania należy kontaktować się telefonicznie lub osobiście w biurze Towarzystwa Ubezpieczeniowego.


Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk SA Vienna Insurance Group
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 18a (III piętro) - środy i piątki w godz. od 16.00 do 17.00
Tel. 334978191; 502367432; 502393021.


Dokumentację można również złożyć w skrzynce na III piętrze - codziennie (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 17.00. W tym przypadku należy podać również numer telefonu kontaktowego.

Jeżeli wypadek zdarzy się w szkole.

W tym przypadku uczeń zgłasza wypadek wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu.
 Rodzic poszkodowanego ucznia powinien dostarczyć do szkoły niezbędną dokumentację medyczną.
Na podstawie relacji poszkodowanego i świadków zdarzenia, w obecności Rodzica ,Inspektor BHP i Społeczny Inspektor Pracy sporządzają
szczegółowy protokół.
Protokół podpisują wszyscy biorący udział przy jego sporządzaniu. Kopię tego protokołu wraz ze Zgłoszeniem szkody do ubezpieczenia otrzymuje Rodzic poszkodowanego ucznia.