0
6

Witamy w naszej szkole

5 grudnia 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84
Ostatnia aktualizacja: Jadłospis zmieniono 2022-12-02 16:50:35

Kartki Świąteczne z życzeniami dla Seniorów

Celem tej akcji jest wykonanie kartek świątecznych z życzeniami dla Seniorów - mieszkańców bielskich domów społecznych, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Będzie to życzliwy gest i wyraz wrażliwości młodego pokolenia na potrzeby osób starszych, które doświadczają pustki i tęsknoty za bliskimi. 

Zachęcamy dzieci i młodzież do napisania serdecznych życzeń świątecznych na własnoręcznie wykonanych kartkach. Zachęcamy także Nauczycieli do wsparcia uczniów w tej szlachetnej inicjatywie. Wykonane kartki można oddawać do 19 grudnia pani Beacie Lekki i pani Soni Kani.

Zachęcamy serdecznie do zaangażowania się w tę akcję.


Andrzejki

30 listopada 2022 roku, w zaczarowany świat magii i wróżb przenieśli się uczniowie z klas I- III. Siedząc    w magicznym kręgu, dzieci zapoznały się z tradycjami andrzejkowymi, po czym wróżbom nie było końca. Każde dziecko miało możliwość poznania swojej wróżby na przyszłość, oczywiście z przymrużeniem oka.

Każdy z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Losował magiczne karteczki, na których widniały nazwy zawodów przyszłości. Wiele śmiechu i radości dostarczyły uczniom przepowiednie. Nie zabrakło także wyprowadzania butów za drzwi. Wszystkie zabawy sprawiły dzieciom bardzo dużo radości. Uczniowie z klas I-III wspaniale się bawili przy muzyce integrującej zespół klasowy. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców.

Zobacz zdjęcia


Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada klasa Ia obchodziła Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie mogli przynieść do szkoły swojego ulubionego pluszowego przyjaciela, który niewątpliwie umilił im czas spędzony w szkole. Dzieci poznały historię powstania tego święta, czytali także fragmenty bajek, w których głównym bohaterem był pluszowy miś. Pluszaki pomagały też w nauce dodawania i odejmowania.

Zobacz zdjęcia


Szkolny Konkurs Recytatorski 

25 listopada w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski w kategorii klas I-III pod hasłem: „Wiersze Marii Konopnickiej”. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom.

Organizatorami konkursu były panie: Grażyna Kurtok i Paulina Gara.

Główne cele konkursu to: popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej w 180 rocznicę jej urodzin, zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, prezentacja umiejętności uczniów oraz nauka rywalizacji             w przyjaznej atmosferze.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów- po trzech uczniów z każdej klasy wyłonionych drogą eliminacji klasowych. Recytację oceniano stosując pięciostopniową skalę (1–5). Na ocenę miały wpływ następujące elementy: opanowanie utworu i dobór repertuaru, dykcja, interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny (strój, rekwizyty, mimika, gesty).

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie: p. Renata Kraciuk- dyrektor szkoły, p. Grażyna Kurtok- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz p. Paulina Gara- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

I miejsce - Agata Juraszek

II miejsce - Dominik Szczurko

III miejsce - Maria Iwaszkiewicz oraz Nina Maderska

Wyróżnienia przypadły następującym uczniom:

Antoni Kastura

Michalina Legień

Amalia Majcherek

Równolegle odbywał się konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim było wykonanie ilustracji do dowolnego wiersza Marii Konopnickiej. Organizatorem konkursu plastycznego były panie: Paulina Gara i Grażyna Kurtok. Członkowie jury mieli bardzo trudne zadanie do wykonania ze względu na dużą ilość wykonanych prac plastycznych oraz ich wysoki poziom.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Hanna Kania- za ilustrację do wiersza „Jesienią”

II miejsce-  Maria Iwaszkiewicz  oraz Błażej Wiewióra - za ilustrację do wiersza “ Tęcza”

III miejsce - Hanna Chruszcz- za ilustrację do wiersza „Zła zima” oraz Natasza Kulińska - za ilustrację do wiersza „Stefek Burczymucha”

Wyróżnienia otrzymali:

Marian Iwaszkiewicz- za ilustrację do wiersza „Muchy samochwały”

Oliwier Krywult oraz Alex Kamiński za ilustrację do wiersza „Zła zima”

Dominik Szczurko- za ilustrację do wiersza „Jesienią”

Nagrody ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły, za które serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy również za pomoc w przygotowaniu konkursów paniom: Beacie Lekki, Ewie Halamie, Lucynie Jusińskiej, Katarzynie Zawile, Izabeli Kaszubie.Magdalenie Gibas- Ptak, Roksanie Bułce oraz Annie Ratomskiej.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie recytatorskim i plastycznym,                   a zwycięzcom składamy gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy na kolejne konkursy!

Zobacz zdjęcia