0
6

Witamy w naszej szkole

24 marca 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84
Ostatnia aktualizacja: Strona Główna zmieniono 2023-03-22 19:49:50

Nabór do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
  lub
 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 6 marca 2023 r. o godz. 900 i trwają do
5 kwietnia 2023 r. do godz. 1500 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl
Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 6 marca 2023 r. o godz. 900 i trwa do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 1500 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

 1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
 2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
 3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej
z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych - klasa I - prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 6 marca 2023 r. od godz. 900 do 17 marca 2023 r. do godz. 1500 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki
w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 • oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej,
 • w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej,

Oddziały specjalne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
 • w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

W załączeniu: uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji.

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Uchwała Rady Miejskiej


Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca br. uczniowie klas młodszych, razem z panią Roksaną Bułką i panią Pauliną Garą, powitali wiosnę. Dzieci w klasie prezentowały przygotowane w domu piękne wiosenne kapelusze. Zadanie nie było łatwe, jednak uczniowie poradzili sobie z nim wyśmienicie. Wykazali się ogromną wyobraźnią                     i pomysłowością. Każdy z kapeluszy był jedyny w swoim rodzaju. Pojawiły się na nich fantastyczne kwiaty, trawy i zioła, barwne motyle, ptasie gniazdka i ptaszki.

Oto wyróżnione prace: 

Klasa Ia: Karol Juraszek, Krzysztof Gerula, Paweł Uhlarz 

Klasa Ib: Krystian Czaniecki, Maksymilian Żur, Wiktor Gostyński

Klasa II: Hanna Kania, Emilka Krzempek, Seweryn Kolon

Klasa III: Julia Czerniakowska, Nadia Bazyl, Amelia Majcherek

Serdecznie gratulujemy naszym małym projektantom ich wspaniałych pomysłów!

Zobacz zdjęcia


„MISTRZ PAMIĘCI LICZBY PI”

Dzień 14 marca - to nieformalne święto liczby Pi. „Dzień liczby Pi” - jednej z najbardziej inspirujących liczb - jest obchodzony od ponad 30 lat. Obchody tego dnia mają na celu popularyzację matematyki – jako naukowej dziedziny. Obecnie w obchody włączają się miłośnicy matematyki z różnych zakątków świata. Również w Polsce, z roku na rok, „Dzień liczby Pi” staje się coraz bardziej popularny.

Z tej okazji w naszej szkole – właśnie 14 marca tego roku - odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Pamięci Liczby Pi”. Celem konkursu jest rozwijanie pamięci i umiejętności koncentracji oraz pasji, zainteresowań i kompetencji matematycznych uczniów.

W konkursie wzięli udział: Wiktoria Piekielska kl. 5A, Aleksandra Sierakowska kl. 5A, Janina Przepiórka kl. 8A, Karolina Misiarz kl. 8A, Nikodem Karla kl. 8A, Michał Leśniak kl. 8A, Patryk Tomaszek kl. 8A.

Zadaniem uczestników było zapamiętanie i zapisanie jak największej ilości cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu został Nikodem Karla z klasy 8A, który osiągnął imponujący wynik. Nikodem zapamiętał aż 75 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi. Tym samym otrzymał on tytuł Mistrza Pamięci Liczby Pi. Został uroczyście udekorowany medalem zaprojektowanym przez ucznia kl. 7A Szymona Stryplinga. Szymon wydrukował medal na drukarce 3D.

Gratulujemy zwycięzcy oraz życzymy dalszych sukcesów na polu matematycznym.

Zobacz zdjęcia