0
6

Witamy w naszej szkole

25 czerwca 2021r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84
Ostatnia aktualizacja: Przyroda w naszym obiektywie zmieniono 2021-06-23 23:02:50

Zakończenie roku szkolnego

Sz. Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca 2021r. w formie spotkań w salach z wychowawcami klas – zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

klasa

sala

godzina wejścia
do szkoły

godzina wyjścia
ze szkoły

I

20

900

930

II

19

945

1015

III

20

945

1015

IVa

16

945

1015

IVb

16

900

930

V

15

915

945

VIa

25

950

1020

VIb

29

950

1020

VIIa

26

900

930

VIIb

28

900

930

VIII

31

900

930

 

Jednocześnie informujemy, że Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 
Kościele Św. Barbary w piątek, 25 czerwca 2021r. o godz. 800.


Informacja dla rodziców dzieci przyszłorocznej klasy I

Sz. Rodzice,

Poniżej zamieszczamy informację na temat wyprawki szkolnej.

WYPRAWKA SZKOLNA

Ponadto informujemy, że szkolne koszulki można zamawiać  telefonicznie u przewodniczącej Rady Rodziców, pani Joanny Hańderek – tel. : 519 197 173 w terminie do 15 lipca 2021r.


Szkolne koszulki

Sz. Rodzice,

Informujemy, że szkolne koszulki można zamawiać  telefonicznie u przewodniczącej Rady Rodziców, pani Joanny Hańderek – tel. : 519 197 173 w terminie do 15 lipca 2021r.

Poniżej podajemy aktualne ceny koszulek:

Małe rozmiary, krótki rękaw

(5-6), (7-8), (9-11), (12-14)   -   29,27zł

Małe rozmiary, długi rękaw

(5-6), (7-8), (9-11), (12-14)   -   35,42zł

Duże rozmiary, krótki rękaw

( XS, S, M, L)                         -   36,65zł


Duże rozmiary, długi rękaw

(XS, S, M, L)                         -   41,57zł


Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 maja b.r. uczniowie klas IV - VIII wracają do codziennej nauki stacjonarnej w szkole - zgodnie z planem lekcji podanym w mobiDzienniku.
Poniżej zamieszczamy procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

w okresie występowania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

Regulamin biblioteki szkolnej
 


Informujemy, że pedagog szkolny prowadzi dwa padlety dla uczniów i rodziców,
na których zamieszcza ciekawe artykuły, filmy, prezentacje
i informacje pomocne w trakcie okresu zdalnego nauczania.

Poniżej zamieszczamy linki do w/w padletów:

dla rodziców: padlet.com/gpaduszynska/dobrerady

dla uczniów: padlet.com/gpaduszynska/motywacja

 


Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

Informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała jest prowadzona  systemem elektronicznym na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat,  z wyjątkiem rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.

Szczegółowe informacje zawiera „Podręcznik dla Kandydata” w zakładce „Pomoc” na stronie:https://slaskie.edu.com.pl/kandydat 

Pełną informację na temat rekrutacji zamieszczamy poniżej:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021-2022