0
5

Witamy w naszej szkole

27 stycznia 2021r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84
Ostatnia aktualizacja: Strona Główna zmieniono 2021-01-25 12:30:08

Informujemy, że od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III
wracają do nauki stacjonarnej w szkole - w ścisłym reżimie sanitarnym.
Natomiast uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się zdalnie.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły
w obecnym czasie:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w klasach  I - III

Organizacja zdalnego nauczania w klasach IV – VIII

Konsultacje dla uczniów

Regulamin biblioteki

Godziny pracy biblioteki


Ponadto pedagog szkolny prowadzi dwa padlety dla uczniów i rodziców,
na których zamieszcza ciekawe artykuły, filmy, prezentacje
i informacje pomocne w trakcie okresu zdalnego nauczania.

Poniżej zamieszczamy linki do w/w padletów:

dla rodziców: padlet.com/gpaduszynska/dobrerady

dla uczniów: padlet.com/gpaduszynska/motywacja