0
5

Witamy w naszej szkole

6 czerwca 2020r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84
Ostatnia aktualizacja: Strona Główna zmieniono 2020-06-05 15:37:21

Serdecznie zapraszamy na nasze blogi:

Blog sportowy

Zdalna Świetlica

Zabawy logopedyczne

Blog terapeutyczny

Klub Młodych Literatów dla klas I-3

Klub Młodych Literatów dla klas IV-VII

Blog matematyczny klasy 1-3


Sz. Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Informujemy, że do 26 czerwca b.r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole. Zatem do końca roku szkolnego nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie od 25 maja b.r. dla uczniów klas I - III, których Rodzice zgłosili taką potrzebę, na miejscu w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

Z kolei od 25 maja b.r. dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca b.r. dla uczniów klas IV – VII, organizowane są w szkole konsultacje z różnych przedmiotów.

Poniżej zamieszczamy obowiązujące w szkole procedury.

SP24 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

SP24 PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANA NA COVID 19 -1

Organizacja pracy biblioteki w trakcie pandemii: 

Procedura organizacji biblioteki szkolnej

Procedura zwrotu książek i podręczników